P2P网贷

今日盘点

今日盘点:中通快递今日香港二次上市 总市值突破2000亿港元 今日盘点:中通快递今日香港二次上市 总市值突破2000亿港元

9月29日消息,中通快递今日正式登陆港交所主板,实现二次上市。